خرید لباس ترک

برچسب ها
فروش لباس مجلسی و پیراهن زنانه - جدیدترین مدل های لباس مجلسی - خرید آنلاین لباس مجلسی - لباس مجلسی ارزان و شیک - لباس مجلسی دخترانه - لباس مجلسی باکیفیت و ارزان - شومیز مجلسی - لباس ماکسی - مدل لباس زنانه - پیراهن مجلسی - فروشگاه اینترنتی لباس ارزان - لباس ترک دخترانه - عمده فروشی لباس ترک - خرید لباس مردانه ترک - لباس های راحتی ترک - لباس ترک ارزان - لباس های راحتی دخترانه - فروش عمده لباس ترک - خرید لباس زنانه ترک - پوشاک بچه گانه ترک - فروشگاه اینترنتی لباس بچه گانه - فروشگاه اینترنتی لباس کودک - فروشگاه اینترنتی لباس زنانه - لباس ترک زنانه - فروش عمده لباس زنانه - عمده فروشی لباس - لباس های راحتی زنانه - لباس زنانه ترک - لباس های راحتی - پوشاک زنانه ترک - لباس مجلسی - لباس مجلسی ارزان - لباس مجلسی کوتاه - لباس مجلسی بلند - مدل لباس مجلسی زنانه - انواع مدل لباس های مجلسی - لباس مجلسی با قیمت مناسب - لباس مجلسی زنانه - لباس مجلسی گیپور - لباس مجلسی شیک - انواع لباس مجلسی - فروش انواع لباس مجلسی - فروش ست های دو نفره - لباس های ست خانوادگی - ست های دو نفره - ست های خانوادگی - ست پدروپسر - ست پدر و پسر - ست مادرودختر - انواع لباس ترک - لباس سایز بزرگ - تیشرت نخی - ست مادر و دختر - پوشاک مردانه ترک - عمده فروشی لباس زنانه - ست مادر و دختر - لباس پسرانه ترک - بهترین برندهای ترک - بهترین برندهای ترکیه - شاهین لر - فروش لباس مردانه ترک - عمده فروشی لباس های ترک - مزون جدیدترین مدل لباس - عمده فروشی لباس های زنانه - پولکان - فشن سکرت - برند آنیت - رولی پولی - خرید لباس ترک - فروش لباس زنانه ترک - بایدون - لباس مردانه ترک - سوکسه - آنیت - سکسن - ایپک تنیم - برند ایپک تنیم - برند رولی پولی - ایپکتنیم - لباس مجلسی ترک - فروش عمده لباس - فروشگاه اینترنتی لباس ترک - لباس اسپورت ترک - فروشگاه پاپیون برند ترک - برند کوتا - الیتول - پوشاک اسپورت ترک - کمترین قیمت عمده فروشی در ایران - مزون جدیدترین مدل لباس ترک - برند ترک آنیت - برند ایپکتنیم - کمترین قیمت عمده فروشی
آموزش بافت دو مدل پالتوی دخترانه شیک
3,144 بازدید
يکشنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۶
آموزش بافت دو مدل پالتوی دخترانه شیک
خرید لباس ترک زنانه | فروشگاه لباس ترک | لباس ترک مردانه

آموزش بافت دو مدل پالتوی دخترانه شیک (با دو میل)

آموزش جدید بافت پالتو شیک:

خرید لباس ترک زنانه | فروشگاه لباس ترک | لباس ترک مردانه
 

سایز:۲ تا ۳ ساله
وسایل لازم : ۴ کلاف ۱۰۰ گرم میل ۳- ۳٫۵
(دانه‌ها بر حسب هر ۲۰ دانه ۹ سانت گفته شده)

آموزش بافت آستین:

۴۲ دانه سر انداخته و ۷٫۵ سانت کشباف ۴ زیر +۴رو ببافید.بافت ابری را شروع کنید البته ۱دانه اول رج و۱دانه آخر رج اضافه کنید وهر ۲ سانت که بافتید مجددا ۱ دانه اول رج و۱ دانه آخر رج اضافه کنید تا ۱۲ دانه به کل دانه‌ها اضافه شود.(۵۴دانه)بعد از کشباف بافت ابری را تا ۱۲ سانت که بافتید پیچ گلدانی وسط را شروع کنید.به این ترتیب که۱۲ دانه وسط بافت را ۵ رج ساده ببافید وبعد پیچ گلدانی را ببافید. وقتی بافت (بدون کشباف) به .۱۴٫۵ سانت رسید برای حلقه به تر تیب ۳ -۱- ۱ دانه از هر طرف کور کنید و بعد ۲رج ببافید ۱ دانه از اول رج و۱ دانه از اول رج بعدی کور کنید.۲رج ببافید ۱ دانه از اول رج و۱ دانه از اول رج بعدی کور کنید.۲رج ببافید ۱دانه از اول رج و۱ دانه از اول رج بعدی کور کنید.۲رج ببافید ۲دانه از اول رج و۲دانه از اول رج بعدی کور کنید.۲رج ببافید ۲دانه از اول رج و۲ دانه از اول رج بعدی کور کنید.۲رج ببافید ۲دانه از اول رج و۲ دانه از اول رج بعدی کور کنید.۲رج ببافید ۳دانه از اول رج و۳ دانه از اول رج بعدی کور کنید.بدون فاصله ۳ دانه از اول رج و۳دانه از اول رج بعدی کور کنید.۱۴ دانه آخر را هم در یک رج کور کنید.درزهای پهلو – استین وحلقه استین را بدوزید. پیله دو قلو را پشت لباس بصورت سر دوزی وصل کنید وبا دوختن دگمه‌ها بافت را کامل کنید .


آموزش بافت پشت :

۸۶ دانه سر انداخته و۲۰ سانت ابری ببافید. سپس در یک رج ۳۰ دانه کور کنید به این ترتیب که ۱ دانه بافته و۱ دانه کور کنید تا انتهای رج دانه‌ها ۵۶ دانه شود.این دانه‌ها را کشباف ۴ زیر+۴ رو ببافید تا ۳ سانت. سپس بافت ابری را شروع کنید تا ۴ سانت. برای کور حلقه به ترتیب ۳ -۱ -۱ دانه از هر طرف کور کنید. دانه‌ها را بافته تا ۱۱ سانت بعد برای گودی یقه ۱۶ دانه ببافید وبر گردید. رج پشت را بافته ورج روی بافت ۱۵ دانه بافته وبر گردید. در رج بعد ۱۵ دانه را در یک رج کور کنید. دانه های یقه را کنار گذاشته و ۱۶ دانه اخر را ببافید ودر رج پشت لباس ۱۵ دانه ببافید و بر گردید. رج روی لباس را بافته و در رج بعد ۱۵ دانه را کور کنید.

آموزش بافت پیش :

۶۰ دانه سر انداخته و۲۰ سانت ابری ببافید. برای پیله دو قلو وسط لباس (راحت ترین حالت بافت پیله دو قلو ) ۱۴ دانه بافته ۳۲ دانه را کور کنید و ۱۴ دانه باقی را هم ببافیداز رج بعد کشباف ۴زیر +۴ رو را ببافید تا ۳۰ سانت ( این قسمت کور شده بصورت پیله دو قلو پشت بافت دوخته‌‌ می‌شود) در این مرحله برای بافت پیچ گلدانی از سمت پهلوی لباس(رج روی لباس) ۱۰ دانه ابری+۱۲ دانه زیر +۶ دانه ابری ببافید. ۴ رج دانه های پیچ را ساده و دانه های کناری را ابری ببافید و در رج روی لباس اولین پیچ گلدانی را ببافید. ۶ دانه اول یک پیچ ۳ دانه با ۳دانه از سمت چپ به راست و۶ دانه بعدی را یک پیچ ۳ دانه با ۳ دانه از سمت راست به چپ واین پیچها را هر ۶ رج یکبار دیگر تکرار کنید. بافت را تا ۳سانت ببافید وبرای حلقه ازسمت پهلو به ترتیب ۳ – ۱ -۱ دانه کور کنیدو بافت را ادامه داده تا ۶ سانت وبرای گودی یقه به ترتیب ۴ – ۲- ۱- ۱ دانه کنار بگذارید. بافت را ادامه داده تا قد حلقه ۱۲ سانت شود وبعد ۱۵ دانه سر شانه را کور کنید. سمت دیگر پیش را هم بصورت قرینه ببافید.


آموزش بافت سجاف:

از قسمت لبه پیش لباس (سمت روی بافت) دانه بگیرید به اینصورت که از هفتی های لبه بافت باید دانه گرفت. از اولین هفتی ۲ دانه بگیرید وبعد ۱دانه ومجددا ۱ دانه وهفتی بعدی ۲ دانه میشود. به همین تر تیب تا اخر این دانه‌ها را ۲٫۵ سانت تا ۳ سانت کشباف ۴ زیر +۴رو ببافید.


آموزش بافت یقه:

سر شانه‌ها را بدوزید ودانه های یقه پیش وپشت وپیش دوم را بگیرید و فاصله هایی که دانه ندارید هم از لبه یقه دانه بگیرید( مانند سجاف) واین دانه‌ها را ۶تا ۹ سانت کشباف ۴زیر+۴رو بافته وکور کنید.



پالتودخترانه دومیل :

 

خرید لباس ترک زنانه | فروشگاه لباس ترک | لباس ترک مردانه
 
500 گرم کاموا با ضخامت متوسط

میل شماره 4/5

زیپ 50 سانتی متر کاپشنی

نخ گلدوزی وروبان

طرز بافت پیش ژاکت :

40 دانه سرانداخته سه سانتی متر جودانه تکی ببافید .

بعد دو دانه از رو شش دانه برای بافت پیچ اززیر مابقی دانه‌ها را جودانه دوتایی ببافیدهر پیچ شش رج بافته‌‌ می‌شود .

برای اریب شدن بافت پیچ هر رج رفت یک دانه ز اازبافت جودانه را برداشته به سمت چپ بافت منتقل کنیددانه های سمت داخل را از زیر ببافید .

بعداز 35 سانت بافت برای حلقه 1بار سه دانه 2بار دو دانه ویک بار یک دانه کور کنید وقتی 45 سانت بافته شد سرشانه را در سه مرحله کور کنید .

بافت پشت ژاکت :

بافت پشت ژاکت 80 دانه سرانداخته وسه سانت جو دانه تکی ببافید بعد 32 دانه جودانه دوتایی و دو دانه زیر 12 دانه پیچ درختی دو دانه زیر و 32 دانه جو دانه دوتایی ببافید .بقیه بافت مانند دستور جلو لباس است .

آستین :

50 دانه سرانداخته 8 سانت رکن ببافید ( درآخر بافت مچ را دولا کرده و بدوزید)

20 سانت جو دانه دوتایی بافته برای حلقه استین از هر طرف یک بار سه دانه 2بار دو دانه و هر چهار رج در میان 7بار یک دانه کور کرده  مابقی دانه‌ها را یکجا کور کنید .

درز آستین .پهلو  ها و سرشانه‌ها را بدوزید .

برای یقه 50 دانه سر گرفته و یک دانه زیر و 2دانه رو ببافیدبعد از 15 سانتی متر کور کنید.
 
منبع : گالری بافت کودک
 

برند ها
اشتراک در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین اخبار مشخصات خود را وارد کنید.
ایمیل
موبایل
خرید لباس ترک زنانه | فروشگاه لباس ترک | لباس ترک مردانه
تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
خرید لباس ترک زنانه | فروشگاه لباس ترک | لباس ترک مردانه
خرید لباس ترک زنانه | فروشگاه لباس ترک | لباس ترک مردانه
خرید لباس ترک زنانه | فروشگاه لباس ترک | لباس ترک مردانه
 کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه آنلاین پاپیون می‌باشد
می خواهید عضو شوید؟
لطفاً نام کاربری و رمز عبور را به صورت صحيح وارد نمائيد
عضو هستید؟
لطفاً نام کاربری و رمز عبور را به صورت صحيح وارد نمائيد
رمز عبور را فراموش کرده ام
پشتیبانی آنلاین
0
خرید لباس ترک زنانه | فروشگاه لباس ترک | لباس ترک مردانه
خرید لباس ترک زنانه | فروشگاه لباس ترک | لباس ترک مردانه
خرید لباس ترک زنانه | فروشگاه لباس ترک | لباس ترک مردانه
نظرات کاربران
پاپیون04134760680papyonco.irpapyonco.ir - حشحغخدزخ.هق - صصص.حشحغخدزخ.هق